Testpark.cz

Pletiva rostlin

1/10

Jaká věda se zabývá pletivy rostlin?

2/10

Jakou buněčnou stěnu má kolenchym?

3/10

Jak se nazývají kamenné buňky v hrušce?

4/10

Kde se vyskytuje pseudoparenchym?

5/10

Kde se vyskytuje plektenchym?

6/10

Co odděluje kambium?

7/10

Jak se nazývají průdychy v pokožce?

8/10

Co to jsou hydatody?

9/10

Jak se nazývá dřevní část vodivých pletiv?

10/10

Do jaké skupiny základních pletiv patří haustoria?

Autor: admin, 2005