Testpark.cz

Přijímačky - člověk

1/15

Kolik párů míšních nervů vystupuje z páteřní míchy u člověka:

2/15

Hemisféry jsou součástí:

3/15

Součástí neuronu není:

4/15

Zralý folikul se nazývá:

5/15

Autorem evoluční teorie byl:

6/15

Počet chromozomů v somatické buňce člověka je:

7/15

K vrozeným vývojovým vadám nepatří:

8/15

Která z uvedených látek není aminokyselina:

9/15

K trávení tuků ve střevě je nutná přítomnost:

10/15

Teorie o samooplození se nazývá:

11/15

Pravá plíce u člověka se skládá z :

12/15

Varolův most:

13/15

Centrum dýchání se nachází:

14/15

Puberta :

15/15

Srdce novorozence :

Autor: Jana S., 2007