Testpark.cz

Přírodopis

1/11

Jaké máme druhy buněk ??? (2 základní)

2/11

Jak žijí viry ????

3/11

Kde se vyskytuje zrněnka ???

4/11

Kde se vyskytuje zelnivka ?????

5/11

Jak vypadá váleč ???

6/11

Jak se u krásnoočka říká pružné bláně ??????

7/11

Do jaké skupiny patří Trepka velká ???

8/11

Co vykonává kvasinka pivní ?????

9/11

Do jakých rozměrů dosahují chaluhy ??

10/11

Co to znamená fotos ????

11/11

Co to znamená syntéza ????

Autor: Péťa, 2006