Testpark.cz

Přírodopis 6.ročník

1/15

Kdo jako první na Zemi začal produkovat kyslík?

2/15

V kolika metrech se kyslík měnil na ozon?

3/15

Co obsahují chloroplasty?

4/15

Které bakterie způsobují tlení a hnití?

5/15

Jak se nazývá tělo lišejníku?

6/15

Kolik centimetrů za rok vyroste lišejník?

7/15

Která čeleď je špatně napsaná?

8/15

Jak se jinak říká Závoji?

9/15

Jakou nemoc přenáší Tryppanozoma?

10/15

Co dává Trepce Velké tvar?

11/15

Kolik bičíků má Krásnoočko?

12/15

Co je Biosféra?

13/15

Jak se jinak říká červeným řasám?

14/15

Jak se jinak používá zelená řasa locika?

15/15

Co mají houby společného s živočichy?

Autor: Mišan, 2006