Testpark.cz

Antická literatura - Řecko

1/10

Kdo měl být zkázou pro Tróju v eposu Ilias?

2/10

Kdo vymyslel léčku s trojským koněm?

3/10

Odkud pocházela nejhezčí žena, kterou slíbila Afrodité?

4/10

Jak se jmenuje druhý Homérův epos po Ilias?

5/10

Jak se nazývá Hesiodovo dílo, ve kterém je zpracován rodokmen řeckých Bohů?

6/10

Jak se jmenoval nejznámější autor bajek žijící v 6.století př. n. l.?

7/10

Jak se nazývá Aristotelovo dílo o pravidlech řecké literatury?

8/10

Co je to katarze?

9/10

Kdo napsal komedii Žáby?

10/10

Kdo psal v helénistickém období básně z oblasti venkova?

Autor: admin, 2005