Testpark.cz

Prokaryotní buňka

1/10

Čím je tvořena buněčná stěna?

2/10

Jakou propustnost má buněčná stěna?

3/10

Čím je tvořená cytoplazmatická membrána?

4/10

Co není součástí cytoplazmy?

5/10

Co je v jádru?

6/10

Co probíhá v ribozomech?

7/10

Co je to glykokalyx?

8/10

K čemu slouží bičík?

9/10

Které prokaryoty potřebují nutně k životu kyslík?

10/10

Jaký děj slouží k výdeji látek prokaryot?

Autor: admin, 2005