Testpark.cz

Počátky písemnictví

1/10

Jak se nazývá první egyptské písmo?

2/10

Ve které písemnosti jsou schrnuty vědomosti Árjů?

3/10

Kde vznikl epos o Gilgamešovi?

4/10

Kde byla nejrozsáhlejší mezopotámská knihovna?

5/10

Kdo doprovází v eposu o Gilgamešovi vládce Uruku?

6/10

Co vyzvedl Gilgameš ze dna moře?

7/10

Z kolik knih se skládá Starý zákon Bible?

8/10

Kde bychom dnes našli oblast, ve které vznikla Bible?

9/10

Jak se nazývá Mojžíšova kniha, ve které jsou příběhy O stvoření světa, Adam a Eva a další?

10/10

Kdo napsal Píseň písní?

Autor: admin, 2005