Testpark.cz

Řády létavých ptáků

1/15

Jak se nazývá 4.prst sovy?

2/15

Který pták spí v letu?

3/15

Který řád ptáků má tuto charakteristiku:plovací blána lemuje každý prst zvlášť?

4/15

Který řád ptáků má tuto charakteristiku: mají pohyblivou lebku,žijí v tropech?

5/15

Kteří ptáci mají na svém těle vlhká místa?

6/15

Kdo patří do dravců?

7/15

Který řád ptáků klade vajíčka do hnízd jiných ptáků?

8/15

Který řád ptáků má nejlepší sluch a je chráněn zákonem?

9/15

Kteří ptáci patří do řádu ,,Brodiví'' ?

10/15

Kam patří roháč velký?

11/15

Která je naše největší sova?

12/15

Jak se dělí kachny?

13/15

Jaký řád ptáků rozhrabává půdu?

14/15

Kteří ptáci patří do ,,Měkkozobích''?

15/15

Jak dlouho vydrží polák chocholačka pod vodou?

Autor: Gianella, 2007