Testpark.cz

Starověké Řecko od 5.století př.n.l

1/10

Ve kterém městě povstali Řekové poprvé proti Peršanům?

2/10

Kdo vedl perské vojsko, které vyplulo 490 př.n.l. proti Řecku?

3/10

Kdo velí obrannému řeckému vojsku u Marathónu?

4/10

Jak se nazývali athénské lodě?

5/10

Kdo velel druhé perské výpravě?

6/10

Kdo proti sobě v Peloponéské válce?

7/10

Kdy byla bitva u Kozích říček?

8/10

Kdo byl otcem Alexandra Makedonského?

9/10

Kdy získal Alexander Makedonský Egypt?

10/10

Která dynastie vládne po smrti Alexandra Makedonského v Makedonii?

Autor: admin, 2005