Testpark.cz

Významní biologové

1/10

Kdo je autorem lékařské přísahy?

2/10

Kdo popsal velký krevní oběh?

3/10

Kde provedl Ján Jesenský Jesénius svou první veřejnou pitvu?

4/10

Jaké národnosti byl Karl von Linné?

5/10

Kdo napsal dílo "Původ člověka"?

6/10

Proti které nemoci vynalezl očkování Louis Pasteur?

7/10

Kdo zkoumal podmíněné reflexy?

8/10

Kdo izoloval penicilin?

9/10

Kdo objasnil proces fotosyntézy?

10/10

Kdo objevil krevní skupiny?

Autor: admin, 2005