Testpark.cz

Antická literatura - Řím

1/10

Do jakého jazyka byla překládána řecká literatura v archaickém období?

2/10

Jak se nazývá Vergiliovo dílo, které předpovídá spasitele?

3/10

Odkud pocházel Aeneas, hrdina stejnojmenného Vergiliova díla?

4/10

Kolik antických pověstí přepracoval Ovidius v díle Metamorfózy?

5/10

Jak se jmenoval nejlepší řečník klasického období?

6/10

Jak se nazývá Ovidiův žalozpěv?

7/10

Kolika let se dožil Horatius?

8/10

Jak se nazývá Petroniův román?

9/10

Kde studoval Apuleis?

10/10

Jaký význam měla v antické literatuře časomíra?

Autor: admin, 2005