Testpark.cz

Český jazyk

1/15

Jak napíšeme slovo POM...NKA?

2/15

Jak napíšeme M..T RADOST?

3/15

Jak napíšeme UM...J SI RUCE?

4/15

Vyskloňuj vztažné zájmeno JENŽ v mužském rodě.

5/15

S DĚTSKÝMA BACULATÝ... NOŽIČKA...

6/15

Jaký slovní druh je JAKÝSI?

7/15

Jaký slovní druh je PRÝ?

8/15

JÁ (zájmeno ONA ve správném tvaru) POMOHU.

9/15

Ve které větě jsou tečky napsány správně?

10/15

Jak napíšeme: KOB...LKA B...LA NA BAB...CE.

11/15

M... VŠICHNI

12/15

CEDULE B...LA NA CESTĚ.

13/15

DOB...LI VÝZNAMNÝ HRAD.

14/15

KRAV.. OCAS

15/15

VIDĚL JSEM PAVLOV.. DCERY

Autor: anonym, 2005