Testpark.cz

Český jazyk - všeobecně

1/12

Kolik máme druhů zájmen?

2/12

Jak nazýváme druh skloňování ,,dva oba?"

3/12

Jaké určujeme časy u sloves?

4/12

Jak se píše v infinitivu slovo ,,zebe"?

5/12

Jaký druh zájmene je slovo všechen?

6/12

Druhý stupeň od slova ,,špatný"

7/12

Má osobní zájmeno bezrodé ,,se" 1. pád?

8/12

Jaký vzor má zájmeno ,,kdo" ?

9/12

Jaké podstatné jméno je ledviny?

10/12

Kolik máme druhů přídavných jmen?

11/12

Podstatná jména obecná píšeme s velkým písmenem?

12/12

Za silnými (zeď - mn.č.)

Autor: Lucka, 2006