Testpark.cz

Jazyk a komunikace

1/10

Čeština je jazyk?

2/10

Čeština patří mezi jazyky?

3/10

Komunikát je?

4/10

Obecná čeština?

5/10

Co je lexikální význam?

6/10

Slangismy jsou výrazy?

7/10

Pojmenování má nejčastěji formu?

8/10

Slovo je základní jednotka?

9/10

Homonyma jsou slova?

10/10

Dvojice slov černý - bílý jsou?

Autor: Hájínka, 2007