Testpark.cz

Přídavná jména

1/10

Co neurčujeme u přídavných jmen?

2/10

Co se určuje podle podstatných jmen?

3/10

Co nepatří mezi přídavná jména měkká?

4/10

Jaký je 2.stupeň od zlý?

5/10

Jak napíšeme ONDROVI/Y MAMINKY?

6/10

Utvořte množné číslo od PRAHA, aby to bylo přídavné jméno.

7/10

Přídavná jména přivlastňovací utvořená z vlastních jmen lidí a zvířat píšeme ........

8/10

Urči 1.pád čísla množného od slova šišatý.

9/10

Utvoř 1. a 2. stupeň u slova nejjedovatější

10/10

Zpodstatnělá přídavná jména jsou:

Autor: anonym, 2006