Testpark.cz

Počátky opravného hnutí v církvi

1/10

Za vlády kterého panovníka začíná opravné hnutí v církvi?

2/10

Kterou činnost začínají provozovat zemané na počátku opravného hnutí?

3/10

Za co se platilo podýmné?

4/10

Kdo jako první kritizuje majetek a nemorálnost církve?

5/10

Od kterého roku káže Jan Hus v Betlémské kapli?

6/10

Ve kterém roce byl vydán Dekret kutnohorský?

7/10

Ve kterém roce začal Jan Hus kritizovat odpustky?

8/10

Kam odchází Jan Hus po vyhlášení interdiktu nad Prahou?

9/10

Kam byl na podzim 1414 Jan Hus pozván?

10/10

Kdy byl Jan Hus upálen?

Autor: admin, 2006