Testpark.cz

Určování druhu vedlejších vět

1/10

Sledoval Pavla, abychom mu mohli pomoci.

2/10

Vysvětlování je výmluva, proč se to neudělalo.

3/10

Vinu sám sobě dávej, ztroskotáš-li podruhé.

4/10

Kdo vládne okamžikem, vládne životem.

5/10

Kdo zvedá nos, určitě zakopne.

6/10

Co děláš, dělej pozorně.

7/10

Co bylo vloni, nikdo nedohoní.

8/10

Sledoval Pavla, kdykoli jsme potřebovali.

9/10

Konečně bylo slunce tak blízko, že vyrazili z krytu.

10/10

Urči, která z vět je přívlastková.

Autor: Pavla008, 2006