Testpark.cz

Slovní druhy

1/10

Kolik je slovních druhů?

2/10

Slovní druhy jsou:

3/10

Ohebné slovní druhy znamená, že se dají:

4/10

Slova ohebná jsou:

5/10

Slova neohebná jsou:

6/10

Podstatná jména jsou:

7/10

Stůl je podstatné jméno:

8/10

Přídavná jména jsou:

9/10

Zájmeno nikdo je zájmeno:

10/10

Druhy číslovek jsou:

Autor: M.H., 2007