Testpark.cz

Chemie základy

1/12

Jakou má vazbu NH3?

2/12

Určete typ směsi: bahno

3/12

Pojmenuj vzorec H3PO4

4/12

Urči název tellurovodíkové kyseliny

5/12

Co to je HNO2?

6/12

Sulfid draselný

7/12

Fosforečnan vápenatý

8/12

Jakou značku má prášek do pečiva? (hydrogenuhličitan sodný)

9/12

Jakou značku má hnojivo (dusičnan sodný)

10/12

hydroxyd barnatý

11/12

Fe2(SO4)3 je:

12/12

Zvol oxid osmičelý

Autor: Vika, 2006