Testpark.cz

Méně používané prvky 1

1/12

Jaká je značka lanthanu?

2/12

Jak se jmenuje prvek se značkou Rh?

3/12

Jaká je značka technecia?

4/12

Liší se pojmenování české s latinským u prvku Ac?

5/12

Jaký je latinský název prvku Hf?

6/12

Jaký je český název pro prvek Pd?

7/12

Jaká je český i latinský název pro prvek Ir?

8/12

Jakou značku má Rubidium?

9/12

Hg je rtuť, ale jaký je její latinský název?

10/12

Ga je značka kterého prvku?

11/12

Stroncium má značku?

12/12

Latinsky říkáme Antimonu?

Autor: Zuzalinka, 2006