Testpark.cz

Radioaktivita

1/10

Jak se nazývá alfa částice?

2/10

Proč dochází k radioaktivním přeměnám prvku?

3/10

V čem se měří radioaktivita

4/10

Co se změní v Beta přeměně

5/10

Které záření má nejdelší dráhu letu?

6/10

Které záření vysílá energetické fotony?

7/10

Které záření vyzařuje štěpná reakce?

8/10

Jak funguje atomová bomba?

9/10

Jak funguje vodíková bomba?

10/10

Čím se zabývá radiologie?

Autor: Souky, 2006