Testpark.cz

Struktura atomu, radioaktivita

1/12

Vyber PRAVDIVÉ tvrzení.

2/12

Látka tvořená stejnými atomy, které se neliší počtem protonů ani neutronů se nazývá:

3/12

Látky se stejným protonovým číslem lišící se počtem neutronů se nazývají:

4/12

Vyber CHYBNÉ tvrzení o "protiu", "deuteriu" a "tritiu".

5/12

Jakou jednotku má relativní atomová hmotnost?

6/12

Vypočítej jaké látkové množství je obsaženo ve 120g NaOH.

7/12

Jaký objem přibližně zaujímá za standardních podmínek 2,5 mol fluoru?

8/12

Které radioaktivní záření je nejpronikavější?

9/12

Poločas rozpadu je:

10/12

Existují tři přirozené rozpadové řady prvků a 1 umělá. Která z možností je ta umělá?

11/12

Přirozené rozpadové řady končí stabilními izotopy:

12/12

Relativní molekulovou hmotnost spočítáme jako:

Autor: alchemy, 2008