Testpark.cz

Atomy - střední škola

1/11

Co je protonové číslo Z?

2/11

Co je nukleonové číslo N?

3/11

Co je nukleonové číslo A?

4/11

Množina atomů majících stejné protonové a neutronové číslo se nazývá...

5/11

Co podmiňuje stavba elektronového obalu?

6/11

Která z těchto definicí o orbitalu je nejsprávnější?

7/11

Co udává hlavní kvantové číslo n?

8/11

Co udává vedlejší kv.č. l?

9/11

Co udává magnetické kvantové číslo ml?

10/11

Co udává spinové kvantové číslo?

11/11

Degenerované orbitaly mají stejné hlavní a vedlejší kvantové číslo. Které číslo je odlišné?

Autor: Tenerife, 2007