Testpark.cz

2.světová válka

1/11

Kdy začala 2.svět.válka?

2/11

Jak byla označována válka kterou vyhlásila Anglie s Francií Německu 3.9.1939?

3/11

Kdo s kým uzavřel tzv. Ocelový pakt?

4/11

Kdy bylo napadeno SSSR?

5/11

Jak dlouho trvalo obléhání Leningradu?

6/11

Kdy zaútočily japonci na Pearl Harbor?

7/11

Který stát nebyl spojenec Německa?

8/11

Co je to autonomie?

9/11

Kdo byl v protihitlerovské koalici?

10/11

Jak se jmenoval koncentrační tábor v Polsku?

11/11

Kdo byl v čele Německa?

Autor: anonym, 2006