Testpark.cz

Anglie, Francie a Rusko

1/15

Po smrti koho, nastoupil na anglický trůn rod Stuartovců?

2/15

Jak se nechal přezdívat Ludvík XIV.?

3/15

V kterém roce došlo k sjednocení Anglie a Skotska?

4/15

Jak se jmenovala dynastie, která v Rusku vládla 304 let?

5/15

Jak se jmenuje nové kr. sídlo postavené za Ludvíka XIV. ve Francii?

6/15

Jakou část Evropy obdivoval Petr I.?

7/15

Jak se nechal přezdívat Petr I.

8/15

Kdo nejdříve spravoval Francii během Ludvíkova dětství?

9/15

Jak se jmenoval první ministr Francie?

10/15

Kdy se stala Anglie republikou?

11/15

K čemu sloužila Sibiř?

12/15

Kde zvítězil Petr I. proti Švédům?

13/15

Jak přejmenoval Petr I. Rusko roku 1709?

14/15

Kdo obnovil v Rusko Samoděržaví?

15/15

Kdo nastoupil na trůn v Anglii po slavné revoluci?

Autor: Luk@senko, 2006