Testpark.cz

Anglie a Francie

1/10

Který germánský kmen nepřišel v 6. století do Anglie?

2/10

Které z následujících království patřilo Jutům?

3/10

Jaké město bylo střediskem křesťanství v Anglii?

4/10

Kdo položil základy sjednocení germánských kmenů v Anglii?

5/10

Ve kterém roce byla bitva u Hastings?

6/10

Kdo vedl Normany u Hastings a po bitvě se stal anglickým králem?

7/10

Jaký byl v Anglii jazyk po vzniku anglického obyvatelstva (germánské kmeny + Normané)?

8/10

Ve kterém roce se stal Hugo Kapet králem ve Francii?

9/10

Jak se nazývalo pravidlo o nedotknutelnosti církevního majetku a vyloučení z církve?

10/10

Jaký klášter byl postaven v 10. století ve Francii?

Autor: admin, 2005