Testpark.cz

Biblický test

1/15

Ježíš se narodil:

2/15

Jan Křtitel zemřel:

3/15

Lazar jednoho dne:

4/15

Jeden z učedníků se pokusil jít po vodě, byl to:

5/15

Kdo byl celník:

6/15

Ježíš nasytil 5000 lidí:

7/15

Učedníci, kteří usnuli, když se Ježíš modlil se jmenovali:

8/15

Kolikrát zakokrhal kohout, když Petr Ježíše zapřel:

9/15

Místo Ježíše dostal milost:

10/15

Název Golgota znamená:

11/15

Kdy Ježíš zemřel:

12/15

Ježíš odešel od svých učedníků tímto způsobem:

13/15

Kdo zradil Ježíše a nechal se zaprodat penězi:

14/15

Kdo se stal " jakoby" 12 učedníkem:

15/15

Jaké bylo dříve Pavlovo jméno:

Autor: anonym, 2005