Testpark.cz

České země ve 13. a 14. století

1/15

Jakou přezdívku měl král Václav l. ?

2/15

Ve kterém roce proběhla bitva na Moravském poli?

3/15

Ve kterém roce nechal král Václav ll. popravit svého otčíma Záviše z Falkenštejna?

4/15

Jak se jmenoval nemanželský syn Václava ll.?

5/15

Jak se jmenoval 2.pražský arcibiskup ?

6/15

Matka Jana Zhořeleckého byla:

7/15

Kdo usedl na český trůn po vraždě Václava lll. ?

8/15

Jak se jmenoval bratr Karla lV. a pozdější moravský markrabě?

9/15

Který další Lucemburk se posadil na trůn Svaté říše římské po Václavu lV.?

10/15

Manželství se kterou z manželek Karla lV. trvalo nejdéle?

11/15

Kolik legitimních synů Karla lV. se dožilo dospělosti?

12/15

S kým se Přemysl Otakar ll. střetl v bitvě u Kressenbrunnu roku 1260?

13/15

Jan Lucemburský poslal svého syna do jedné evropské země aby spravoval otcova území. Do které?

14/15

Jak se jmenoval bratr Jana Lucemburského?

15/15

Kdo spravoval české království při časté nepřítomnosti krále Jana Lucemburského?

Autor: David, 2006