Testpark.cz

České země ve starověku

1/10

Kdy ovládli naše území Keltové ?

2/10

Podle čeho byla pojmenována naše země Bohemia ?

3/10

Jak obchodovali Keltové ?

4/10

Co je oppidum ?

5/10

Kdo vyhnal Kelty z našeho území ?

6/10

Kdy přišli Slované na naše území ?

7/10

Odkud přišli Slované na naše území ?

8/10

Jaké náboženství vyznávali Slované ?

9/10

Kdo napadl Slovany v 7. století ?

10/10

Kdy vznikl Sámův kmenový svaz ?

Autor: Klokan, 2007