Testpark.cz

Pravěk a starověk

1/10

Kde začaly počátky zemědělství?

2/10

Kdo žil v domě?

3/10

Co tvořilo několik domů?

4/10

Ke komu nejprve zachovávali zvláštní úctu?

5/10

Co to v přeložení znamená Mezopotámie?

6/10

Mezi jakými řekami byla Mezopotámie?

7/10

Bylo 5 000 až 3 000 před našim letopočtem.Z čeho měli první nástroje?

8/10

Co vynalezli mezi 5000 až 3000 lety před našim letopočtem?

9/10

Na konci pravěku se přeměnila rodová občina na....................

10/10

Pravěk začal zhruba před 3 000 000 lety.Kdy skončil?

Autor: anonym, 2005