Testpark.cz

Dějeprava

1/15

Kdy byla vyvrácena Západořímská říše?

2/15

Kdo byl první přemyslovský kníže?

3/15

Ve kterém století fungovala Velká Morava jako 1.státní celek na území Čech?

4/15

Kdo způsobil zánik Velké Moravy?

5/15

Svatý Václav byl synem?

6/15

Jaký národ střídá Kelty na území tehdejší Velké Moravy?

7/15

Mezi západoslovanské národy patří:

8/15

Hlavní město Východořímské říše se nazývalo?

9/15

Nejsilnější z Barbarských států byla?

10/15

Kdo zabil sv. Václava?

11/15

Poslední kníže Velké Moravy před zánikem byl?

12/15

Kdo se staral o židovské chrámy?

13/15

Kdy byla Zlatá Bula Sicilská?

14/15

Kdo zavedl zásadu tří jednot v řeckých hrách?

15/15

Řím vznikl podle legend sjednocením kolika pahorků?

Autor: anonym, 2005