Testpark.cz

Dějina lidstva

1/10

Jakou událostí začala francouzská revoluce

2/10

Kdy byl upálen Mistr Jan Hus

3/10

Co je to absolutismus

4/10

Kdy byla objevena Amerika

5/10

Do jakého rodu patřil Karel IV.

6/10

Kdy byla založena Karlova univerzita

7/10

Jakému panovníkovi se říkalo železný a zlatý

8/10

kdy přišli na naše území Cyril, Metoděj

9/10

Kde bylo povstání děkabristů

10/10

Kdy začala Francouzská revoluce

Autor: anonym, 2006