Testpark.cz

Husitská literatura

1/10

V jakých jazycích kázal Konrád Waldhauser?

2/10

Kdo byl podle Jana Milíče z Kroměříže Antikrist?

3/10

Kdo napsal spis Pravidla Starého a Nového zákona?

4/10

Který den se objevuje v názvu jednoho z děl Tomáše Štítného?

5/10

Který dokument mění hlasování na Karlově univerzitě ve prospěch Čechů?

6/10

Co je základním tématem Husova díla Dcerka?

7/10

Ve kterém dokumentu byly sepsány základní požadavky husitů?

8/10

Jak se nazývá rukopis obsahující texty Žaloba koruny české, Prorok koruny české a další?

9/10

Ve kterém zpěvníku byly schromážděny nejdůležitější husitské písně?

10/10

Ve kterém díle chce Petr Chelčický zlepšit postavení poddaných?

Autor: admin, 2005