Testpark.cz

Dějiny umění

1/10

Jak se nazývaly paleolitické sošky žen se zvýrazněnými atributy mateřství ?

2/10

Jak se nazývá oblast na jihozápadě Evropy známá svými jeskynními malbami z období neolitu ?

3/10

V jakém městě se nachází Leonardova freska " Poslední večeře Páně " ?

4/10

Kdo byl původcem obrazu " Imprese ", který předznamenal nástup impresionismu ?

5/10

Salvador Dalí patří k nejvýznamnějším představitelům:

6/10

Nejvýznamnější představitel kubismu je:

7/10

Jak se jmenoval nejvýraznější český regotizátor z konce 19.století ?

8/10

Ve kterém městě bychom hledali museum " Prado " ?

9/10

Ve kterém městě bychom hledali Rijksmuseum ?

10/10

Kde bychom hledali Galerii Jana Zrzavého ?

Autor: anonym, 2006