Testpark.cz

Dějiny od roku 1918

1/14

Jaký znak měli Židé za druhé světové války?

2/14

Kdo byl hlavním spojencem Německa?

3/14

Kdo v roce 1935 napadl Etiopii

4/14

Kterou zemi v polovině 30. let ohrožovalo Japonsko?

5/14

Německo bylo nuceno po druhé světové válce platit tzv.

6/14

Po 1 světové válce došlo k rozpadu

7/14

Roku 1923 Adolf Hitler se pokusil neúspěšně o fašistický puč.Které město se stalo dějíštěm této události?

8/14

Po1světové válce se stala Itálie

9/14

Vrcholným orgánem českého odboje se stala v roce 1945

10/14

Atentát na říšského protektora Reiharda Heydricha byl proveden v roce

11/14

České vysoké školy byly nacisty uzavřeny v roce

12/14

Kdo byl od dubna 1939 předsedou protektorátní rady?

13/14

J. F. Kennedy byl členem

14/14

Kteří čeští parašutisté spáchali atentát na Reiharda Heydricha

Autor: prommise, 2007