Testpark.cz

Dracula

1/10

Kdy se narodil?

2/10

Jak se jmenoval jeho otec?

3/10

Jak se jmenoval jeho bratr?

4/10

Kdy umřel jeho bratr?

5/10

Dráculovo pravé jméno?

6/10

Kde umřel jeho bratr?

7/10

Co se objevilo v jeho hrobě?

8/10

Pod čí ochranu se uchýlil?

9/10

Kde se dají najít památky na jeho život?

10/10

V kterém roce zemřel?

Autor: Bajanka, 2006