Testpark.cz

Francká říše

1/10

Který z následujících dějů souvisí s romanizací?

2/10

Kdo založil Franckou říši?

3/10

Kdo udělil papeži území dnešního Vatikánu?

4/10

Ve kterém roce byla bitva u Poitiers?

5/10

Kolik let existovala Francká říše než se rozpadla?

6/10

Kdy byl Karel Veliký korunován císařem?

7/10

Kde měla centrum karolinksá renesance?

8/10

Jak dlouho vládl Chlodvík?

9/10

Kolik Karlovců se vystřídalo na trůně Francké říše?

10/10

Ve kterém roce se rozpadla Francká říše?

Autor: admin, 2005