Testpark.cz

Sámova říše a Velká Morava

1/10

Z jaké kroniky víme o Sámově říši?

2/10

Kdo sjednotil Sámovu říši?

3/10

Ve které roce byla bitva u Wogastisburgu?

4/10

Kdy zemřel Sámo?

5/10

Kdy byl v Nitře postaven a vysvěcen první křesťanský kostelík?

6/10

Koho vyhnal Mojmír z Nitry?

7/10

Kdy přišli na Velkou Moravu Konstantin a Metoděj?

8/10

Který panovník pozval věrozvěsty?

9/10

Ve kterém roce zemřel Metoděj?

10/10

Který národ způsobil rozpad Velkomoravské říše?

Autor: admin, 2005