Testpark.cz

Historie starověku

1/15

Který faraon poprvé sjednotil Horní a Dolní Egypt?

2/15

Kde utrpěla perská invaze krále Xerxa rozhodující porážku (moře/země)?

3/15

Kdo vyhrál Peloponézskou válku?

4/15

Mezi kým zuřily Punské války?

5/15

Kdo vedl nejznámější gladiátorské povstání?

6/15

Kdo porazil Spartaka?

7/15

Kdo je strýc Gaia Iulia Caesara?

8/15

Za koho provdal Caesar svou dceru Julii?

9/15

Kdo vedl galské povstání proti Caesarovi?

10/15

Kdo se stal prvním císařem?

11/15

Na který ostrov se uchýlil cisař Tiberius?

12/15

Kdo podpálil Řím a smál se?

13/15

Který císař proslul kladnými mravy?

14/15

Kdo rozdělil Římskou říši?

15/15

Kdo zlegalizoval křesťanství?

Autor: anonym, 2007