Testpark.cz

Husité a Lucemburkové

1/15

Koho si vzal za manželku Jan Lucemburský?

2/15

Kdo byl mistr Betlémské kaple a Karlovy univerzity?

3/15

Proti komu bojovali Husité?

4/15

Co měli Husité jako znak?

5/15

Kolik měla Marie Terezie dětí?

6/15

Co nechala postavit Sv.Anežka Česká?

7/15

Kde se těžily kovy zlato a stříbro....

8/15

Kdy umřel Jan Hus?

9/15

Jaký rod umřel po meči?

10/15

V jakém roce nechal postavit Karel IV. Karlovu univerzitu?

11/15

Odvolal Jan Hus své učení?

12/15

Co měli Křižáci za znak?

13/15

Kolik manželek měl Karel IV.?

14/15

Co to byla zlatá bula sicilská a v jakém roce byla?

15/15

Které město postavili Husité,aby si byli rovni?

Autor: tulipan, 2008