Testpark.cz

III.říše a její čelní představitelé

1/15

Kdo byl dvorním filmařem propagandy NSDAP?

2/15

Kdy se narodil Johanes Erwin Eugen Rommel?

3/15

Kdo byl po nástupu Adolfa Hitlera jako první jmenován polním maršálem?

4/15

Který z německých pohlavárů se vydal 10.května 1941 bez vědomí Adolfa Hitlera do Anglie?

5/15

Kdo byl velitelem mládežnické organizace Hitlerjugen?

6/15

Pod kterým z polních maršálů se vzdala 6.armáda u Stalingradu?

7/15

Pro které z umění měl Adolf Hitler svým způsobem nadání?

8/15

Ve kterém městě se konaly velkolepé sjezdy NSDAP?

9/15

U jakého vojska působil generálplukovník Heinz Guderian?

10/15

Kolik dětí měl Joseph Goebbels se svojí ženou?

11/15

Jak skončil velitel letectva Hermann Goering?

12/15

Kdy a kde zemřel Rudolf Hess?

13/15

Kdy vznikla NSDAP-Národně socialistická německá dělnická strana?

14/15

Kdo byl nejvyšší představitel SdP-Sudetoněmecké strany?

15/15

Kdo byl během roku 1940 zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě?

Autor: pipor, 2006