Testpark.cz

Renesanční literatura

1/15

Jak se jmenovala dívka, která představovala ideál ženy Danta Alighieriho?

2/15

V jakém spisu popisuje Dante peklo, očistec a ráj?

3/15

Jaký rámcový soubor je Boccaciův Dekameron?

4/15

Kdo napsal epos Zuřivý Roland?

5/15

Jak se nazývá Villonův soubor básní?

6/15

Jak se nazývá Rabelaiův rozsáhlý román?

7/15

Jakou novou literární formu zavedl Montaigne?

8/15

Jaký text napsal Erasmus Rotterdamský v roce 1511?

9/15

Jaké přízvisko mají dramata Lope de Vegy?

10/15

Kde byl držen v otroctví Miguel de Cervantes?

11/15

Jak se jmenoval kůň Dona Quijota?

12/15

Kde se narodil William Shakespeare?

13/15

Z jakého rodu byl romeo z dramatu Romeo a Julie?

14/15

Kde se odehrává drama Othello?

15/15

Ve kterém roce zemřel Shakespeare?

Autor: admin, 2005