Testpark.cz

obecný dějepis

1/10

Kdy byl upálen Jan Hus?

2/10

Od kdy do kdy byla stoletá válka?

3/10

Od kdy do kdy byla válka růží v Anglii?

4/10

Kvůli čemu byl svolán koncil v Kostnici?

5/10

Co nepatří mezi činy Karla IV.?

6/10

V jaké bitvě zemřel Jan Lucemburský?

7/10

Karel IV. byl vychováván:

8/10

Dobytí Bastily bylo:

9/10

Kolíbkou průmyslu byla

10/10

Staří Egypt´ané stavěli

Autor: anonym, 2006