Testpark.cz

Obecný test z dějepisu 3

1/15

Kdy byl zabit Julius Ceasar

2/15

Kdy byla vypuštěna první jaderná ponorka

3/15

Kde byla podepsána mírová smlouva po 1. sv. válce

4/15

Fidel Castro je u moci od roku

5/15

Třicetiletá válka začala v roce

6/15

Berlínská zeď byla vystavěna v roce

7/15

Car Petr Veliký vládl ve dvou stoletích

8/15

Ke sjednocení Německa pod vedením Otto von Bismarka došlo

9/15

Španělsko je opět monarchií od roku

10/15

Václav III. byl zavražděn v

11/15

První parlament na světě byl ustaven v

12/15

Kdo na evropských trůnech vládl nejdéle z těchto panovníků

13/15

14/15

15/15

Autor: anonym, 2005