Testpark.cz

Pravěk

1/10

Jak se nazývá starší doba kamenná?

2/10

Jaké byly výkyvy teplot ve střední době kamenné?

3/10

Co je to rondel?

4/10

Který kov se naučil člověk jako první zpracovávat?

5/10

Co to jsou megality?

6/10

Pro jakou kulturu doby bronzové je typické hutnění na ztracenou formu?

7/10

Kde byli nalezeni pravěcí lidé s nástroji konzervovaní v soli?

8/10

Jak se nazývá druhé období doby železné?

9/10

Které zvíře se stává v době železné dopravním prostředkem?

10/10

Jak se říká prvním pravěkým mincím?

Autor: admin, 2005