Testpark.cz

Řečtí bohové

1/15

Jak se jmenoval bůh času ?

2/15

Jak se jmenovali rodiče Inachose ?

3/15

Kdo byl bůh snů ?

4/15

Bůh plodnosti byl ?

5/15

Jak se jmenovali rodiče Dia ?

6/15

Jak se jmenovala milá a pohostinná bohyně ?

7/15

Bůh smrti byl ?

8/15

Jak se jmenovala okřídlená poselkyně Dia a Héry ?

9/15

Jak se jmenovali rodiče Héliose ?

10/15

Jak se jmenoval bůh Nebe ?

11/15

Jak se jmenoval otec nymfy ?

12/15

Bohyně paměti se jmenovala ?

13/15

Iris byla bohyně ?

14/15

Jak se jmenovala bohyně násilné smrti ?

15/15

Jak se jmenoval bůh rozumu, bohyně strašidel a kouzel a velmi starý mořský bůh ?

Autor: Áron, 2007