Testpark.cz

Fotosyntéza a dýchání

1/10

Jaký chlorofyl má schopnost zachytit energii a přeměnit ji na chemickou?

2/10

Jaké zbarvení způsobují xantofyly?

3/10

Odkud se bere vodík při rostlinném typu fotosyntézy?

4/10

Kde probíhá světelná fáze rostlinného typu fotosyntézy?

5/10

Jaký výraz označuje vznik ATP?

6/10

Na jaký cukr se redukuje oxid uhličitý v temnostní fázi fotosyntézy?

7/10

Kde probíhá anaerobní fáze dýchání?

8/10

Jaká kyselina vzniká v anaerobní fázi dýchání?

9/10

Kolik dekarboxylací se odehrává v Krebsově cyklu?

10/10

Kde probíhá aerobní fáze dýchání?

Autor: admin, 2005