Testpark.cz

Starověk

1/15

Ostrakismos, střepinový soud, byl zřízen kolem roku 500 v Athénách:

2/15

Diskobolos (atlet s diskem) je dílem antického sochaře:

3/15

Tragédii "Sedm proti Thébám" napsal antický řecký spisovatel:

4/15

Za nejstarší řecký architektonický sloh je považován:

5/15

Egyptské město Achetaton založil ve 14. století př. Kr.

6/15

Poslední vládnoucí dynastii ve starověkém Egyptě založil/a:

7/15

Indoevropský kmen Achájů osídlil severní část Peloponéského poloostrova zhruba před:

8/15

Bitva u Thermopyl ve starověkém Řecku se konala roku:

9/15

Akkadskou říši sjednotil ve 3. tisíciletí:

10/15

Jazyk chetitštinu rozluštil český jazykovědec:

11/15

Athénský úředník Solón vytvořil reformy, ve kterých rozdělil obyvatelstvo do 4 tříd na základě výše jejich majetku, ve století:

12/15

Posledním západořímským císařem byl:

13/15

K tzv. principátu, formy vlády v Římě, došlo r.:

14/15

Za zakladatele logiky lze považovat řeckého filozofa:

15/15

"Deuteronomium" lze nalézt v:

Autor: anonym, 2008