Testpark.cz

Starověk - Mezopotámie, Egypt

1/10

Mezopotámie se dělí na:

2/10

Jaké obyvatelstvo bylo v Mezopotámii?

3/10

Co vymysleli v Mezopotámii?

4/10

Čemu dali v Mezopotámii základ?

5/10

Kdy vznikl Egypt?

6/10

Kdo byl v egypské společnosti nejvíš?

7/10

Jak se dělilo území Egyptu

8/10

Čím se živili lidé v Mezopotámii?

9/10

Co se stavělo v Egyptě?

10/10

Na co se psalo v Egyptě?

Autor: Veverčík, 2007