Testpark.cz

Starověké Řecko - jednoduché

1/10

V jakém roce sepsal vládce Solón reformy?

2/10

Jaká bitva se odehrála v roce 480 př. n. l.?

3/10

Před jakým rokem začalo první osídlování Řecka?

4/10

Jak se nazývá Řecký ideál?

5/10

V jakém roce byla první olympiáda?

6/10

Jaké město bylo centrem řecké vzdělanosti?

7/10

Kdo byl Myron?

8/10

Kdo byl podle Řecké mytologie vládce všech bohů?

9/10

Kolik přibližně Alexandr Makedonský vybudoval měst (Alexandrií)?

10/10

V kolika letech Alexandr Veliký zemřel?

Autor: anonym, 2006